- ประกาศเรื่อง การลงเวลามาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

Attachments:
Download this file (News291.PDF)ดาวน์โหลดไฟล์116 kB