องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
- ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2563) Super User 1
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ขสร.1) Super User 11
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ขสร.1) Super User 32
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (ขสร.1) Super User 90
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 Super User 79
- ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2562) Super User 92
- สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองยางใต้ หมู่ที่ 15 Super User 100
- สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะโบ่ใหม่ หมู่ที่ 14 Super User 104
- สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 Super User 115
- สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 18 Super User 109