องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
- ประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 Super User 42
- ประกาศ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 Super User 200
- ประกาศเรื่อง รายงานแสดงฐานะงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 Super User 179
- ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2562) Super User 171
- รายงานติดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62) Super User 191
- ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2562)1(ต.ค.-ธ.ค.61) Super User 194
- ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.61) Super User 204
- รายงานติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.ลานสะแก Super User 170
- ประกาศเรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส 4 Super User 162
- ประกาศเรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส 3 Super User 211