องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
- ประกาศ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 Super User 32
- ประกาศเรื่อง รายงานแสดงฐานะงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 Super User 25
- ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2562) Super User 26
- รายงานติดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62) Super User 29
- ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2562)1(ต.ค.-ธ.ค.61) Super User 32
- ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.61) Super User 31
- รายงานติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.ลานสะแก Super User 25
- ประกาศเรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส 4 Super User 26
- ประกาศเรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส 3 Super User 29
- รายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2560-มี.ค.2561) Super User 31