องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

ข้อมูลอื่นๆ

  • เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 13:44
  • ฮิต: 1609

1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ตำบลลานสะแก มีทรัพยากรป่าไม้เบญจพรรณเล็กๆ และป่าละเมาะสลับกับทุ่งนา มีที่สาธารณะหลายแห่ง สามารถพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนได้

2. มวลชนจัดตั้ง
– ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 180 คน
– อปพร. รุ่น 1 จำนวน 85 คน
– อปพร. รุ่น 2 จำนวน 50 คน