องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ข้อมูลข่าวประกาศ

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงและร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการก่อสร้างฟาร์มสุกรในพื้นที่
✜ รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563
✜ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563
✜ รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562
✜ รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
✜ รายงานผลการดำเนินงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำงวด 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
- ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
- ประกาศสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
- ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
- ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง