องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
- ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง Super User 46
- ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง Super User 38
- ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง Super User 28
- ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Super User 25
- ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก Super User 30
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลลานสะแก Super User 36
- ประกาศเรื่อง การลงเวลามาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล Super User 30
- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลลานสะแก ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Super User 28
- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของ อบต.ลานสะแก (ตอนที่ 6) Super User 28
- รายงานสรุปผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2561 Super User 24