องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
- ประกาศ เรื่องขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ Super User 17
- ประกาศสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม Super User 37
- ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก Super User 85
- ประกาศเรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย พ.ศ.2563 Super User 137
- ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง Super User 198
- ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง Super User 197
- ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง Super User 176
- ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Super User 166
- ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก Super User 198
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลลานสะแก Super User 220