องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

- ประกาศเรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย พ.ศ.2563

  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 08 มกราคม 2563 09:38
  • ฮิต: 138

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

เรื่อง  แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย พ.ศ.2563