องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ข้อมูลข่าวประกาศ

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

- ประกาศสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 09 มีนาคม 2563 14:58
  • ฮิต: 233

        สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 รูปแบบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม