องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ข้อมูลข่าวประกาศ

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

✜ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563

  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 11:09
  • ฮิต: 168

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563