องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

- สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ที่ 17

  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 08 มกราคม 2563 09:19
  • ฮิต: 96

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม