องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

แผนดำเนินงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
✜ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
✜ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
✜ ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
✜ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
✜ ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- แผนการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ประกาศเรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561