องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
- แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) Super User 19
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.ลานสะแก ประจำปีงบประมาณ 2562 Super User 13
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.ลานสะแก ประจำปีงบประมาณ 2561 Super User 15
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (2561-2564) Super User 20
- ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลลานสะแก 4 ปี (2561-2564) Super User 15
- ประกาศเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ อบต.ลานสะแก Super User 21
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559 Super User 19
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558 Super User 16