องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
✜ ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.092-004
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาใน บ้านหนองแก หมู่ที่ 5
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองมะโบ่ บ้านเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 18
- ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๐๙๒- ๐๐๒ สายบ้านหนองแก-บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ ๕ ตำบลลานสะแก
- ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.092-011 สายบ้านหนองบั่ว-บ้านหนองห้าง
- ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.092-002 สายบ้านหนองแก-บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 5
- สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองยางใต้ หมู่ที่ 15
- สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะโบ่ใหม่ หมู่ที่ 14
- สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7