องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ข้อมูลข่าวประกาศ

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 (ขสร.1)
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ขสร.1)
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ขสร.1)
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ขสร.1)
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ขสร.1)
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 (ขสร.1)
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ขสร.1)
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ขสร.1)
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (ขสร.1)
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ขสร.1)