องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (สขร.1)
✜ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 (สขร.1)
✜ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง งบประมาณปี 2564
✜ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 (สขร.1)
✜ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1)
✜ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 (สขร.1)
✜ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 (สขร.1)
✜ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (สขร.1)
✜ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 (สขร.1)
✜ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 (สขร.1)