องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
✜ แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ปี 2563
✜ ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
✜ บันทึกแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ปี 2563
- สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ประกาศ เรื่องใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- บันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2562)
- ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2562)1(ต.ค.-ธ.ค.61)
- ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.61)