องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ข้อมูลข่าวประกาศ

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แสดง # 
หัวเรื่อง
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563)
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 2562)
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( เดือน ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562)
- รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือน ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
- รายงานติดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)
- รายงานติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.ลานสะแก
- รายงานติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2560-มี.ค.2561)
- รายงานติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561