องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
✜ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
✜ ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
✜ ประกาศ เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
✜ รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
✜ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563)
✜ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 2562)
✜ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( เดือน ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562)
✜ รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือน ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
- รายงานติดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)