องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

งานบริการจัดเก็บภาษี

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ ขออนุมัติประกาศประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ตามพราะราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
✜ ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
✜ กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
✜ ขออนุมัติประกาศประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565
✜ การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
✜ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ออกสำรวจภาคสนามจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
✜ ประกาศ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
✜ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
✜ ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ออกสำรวจภาคสนามจัดทำข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย) ประจำปีงบประมาณ 2565
✜ การชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564