องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

งานบริการจัดเก็บภาษี

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ออกสำรวจภาคสนามจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
✜ ประกาศ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
✜ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
✜ ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ออกสำรวจภาคสนามจัดทำข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย) ประจำปีงบประมาณ 2565
✜ การชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
✜ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564
✜ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
✜ ภาษีที่ดินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
✜ ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
✜ ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564