องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

งานกิจการสภา

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
✜ ขอเปิดประชุมสภา อบต.ลานสะแก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
✜ ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.ลานสะแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
✜ ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
✜ ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.ลานสะแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
- ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
- ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.ลานสะแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
- ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
- ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.ลานสะแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
- ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562