องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ข้อมูลข่าวประกาศ

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 08:57
  • ฮิต: 54

 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ปี พ.ศ. 2564

ยังไม่พบข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  - -  -  -