องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจ

แสดง # 
หัวเรื่อง
✜ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ
✜ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
✜ การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (600 บาทต่อเดือน)
✜ การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
✜ การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ
✜ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอทำบัตรพิการ
✜ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ประจำปีงบประมาณ 2564
✜ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการและครอบครัวคนพิการ (การทำเปล) 2564
✜ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการและครอบครัวคนพิการ (การทำป่อเปี๊ยะ) 2564
✜ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการและครอบครัวคนพิการ (การทำขนมเปียกปูน) 2564