--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

          76 หมู่ 18 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม  44110

          โทร 043-992424

          โทรสาร 043-706509

           Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.